www.eprace.edu.pl » strategia-marketingowa-wawel » Ogólna charakterystyka organizacyjno-ekonomiczna „Wawel” S.A.

Ogólna charakterystyka organizacyjno-ekonomiczna „Wawel” S.A.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Geneza, rozwój, struktura organizacyjna


Rynek produktów cukierniczych jako obszar działania


Działalność produkcyjna


Efektywność zarządzania zasobami finansowymi


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.