www.eprace.edu.pl » strategia-marketingowa-wawel » spis treści

Strategia marketingowa Wawel S.A1. Wstęp2. Strategia marketingowa mix – istota, rodzaje i metody kształtowania

 2.1. Istota strategii marketingu mix

 2.2. Klasyfikacja i rodzaje strategii marketingowej

 2.3. Metody kształtowania strategii w przedsiębiorstwie3. Ogólna charakterystyka organizacyjno-ekonomiczna „Wawel” S.A.

 3.1. Geneza, rozwój, struktura organizacyjna

 3.2. Rynek produktów cukierniczych jako obszar działania

 3.3. Działalność produkcyjna

 3.4. Efektywność zarządzania zasobami finansowymi4. Pozycja rynkowa „Wawel” S.A. jako podstawa doboru strategicznego

 4.1. Metody analizy pozycji rynkowej

 4.2. Analiza makrootoczenia

 4.3. Analiza mikrootoczenia

 4.4. Analiza potencjału wewnętrznego

 4.5. Synteza cząstkowych wyników analizy pozycji rynkowej SWOT

 4.6. Dobór strategiczny5. Identyfikacja elementów marketingu mix i pożądane ich zmiany w świetle pozycji rynkowej „Wawel” S.A.

 5.1. Produkt

 5.2. Cena

 5.3. Dystrybucja

 5.4. Promocja6. Podsumowanie i wnioski końcowe

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.