www.eprace.edu.pl » strategia-marketingowa-wawel » Identyfikacja elementów marketingu mix i pożądane ich zmiany w świetle pozycji rynkowej „Wawel” S.A. » Dystrybucja

Dystrybucja

Dystrybucja obejmuje wszelkie decyzje i czynności związane z dostarczeniem wytworzonych produktów finalnemu nabywcy (konsumentowi, nabywcy). Zadaniem dystrybucji jest rozmieszczenie produktów na rynku w sposób umożliwiający nabywcom zakup pożądanych produktów w dogodnych dla nich warunkach, odpowiadającym im miejscu i czasie oraz po możliwie niskiej do zaakceptowania cenie. Realizacja celów dystrybucyjnych przedsiębiorstwa wymaga podjęcia wielu decyzji wykonania wielu czynności o charakterze koordynacyjnym i organizacyjnym.

Można wyróżnić dystrybucję72:

Kanał dystrybucji jest to łańcuch kolejnych ogniw (instytucji i osób), za których pośrednictwem następuje przepływ jednego lub większej liczby strumieni związanych z działalnością marketingową. Typy kanałów dystrybucji:

Etapy wyboru kanałów dystrybucji w „Wawel” S.A73:

Współpraca z większością odbiorców krajowych, poza sieciami handlowymi, realizowana jest na podstawie standardowej umowy o współpracy handlowej o charakterze ramowym, której wzór został opracowany przez „Wawel” S.A., albo na podstawie konkretnych zamówień. Powyższa standardowa umowa o współpracy handlowej w ogólny sposób reguluje zasady współpracy w tym m.in.: sposób składania zamówień, zasady dostawy towaru, zasady reklamacji oraz odsprzedaży opakowań zwrotnych. W każdym z powyższych przypadków (za wyjątkiem sieci handlowych) sprzedaż produktów „Wawel” S.A. odbywa się na podstawie konkretnych zamówień realizowanych po cenach producenta, natomiast warunki sprzedaży: wysokość rabatów, opustów oraz z konta od cen producenta, jak również terminy płatności regulowane są przez jednolite „Ogólne warunki sprzedaży” oraz dodatkowe kwartalne cele sprzedażowe wyznaczane odbiorcom przez Zarząd „Wawel” S.A..komentarze

skomentowano: 2017-04-07 13:10:33 przez: irenka

nic nie pomaga w prezentacji, nie dziekuje

skomentowano: 2017-04-07 13:11:24 przez: asddf

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.