www.eprace.edu.pl » strategia-marketingowa-wawel » Identyfikacja elementów marketingu mix i pożądane ich zmiany w świetle pozycji rynkowej „Wawel” S.A. » Promocja

Promocja

Promocja jest to element systemu komunikacji firmy z otoczeniem. Firma kontaktuje się z otoczeniem na wiele różnych sposobów. Wyróżnia się 5 podstawowych instrumentów promocji74:

Promocja sprzedaży, nie dotyczy jedynie konsumentów lub nabywców bezpośrednich, lecz odnosi się również do pośredników handlowych, jednak jest tu wiele odmiennych form promocji. Oprócz tradycyjnych form obniżki cen przy zakupie odpowiedniej ilości, udzielania rabatów, wzrostu marży dla odbiorców działających na różnych szczeblach handlu, stosuje się różne inne rodzaje promocji charakterystyczne tylko dla tej grupy odbiorców. Zalicza się do nich na przykład bezpłatne wyposażenie sklepów w urządzenia (regały, stelaże), bezpłatną dostawę materiałów promocyjnych (plakaty, torby reklamowe), pomoc w urządzeniu ekspozycji w sklepie, szkolenie personelu w prezentowaniu i obsłudze produktów tego wymagających. Realizacja wszelkich zadań promocyjnych ma na celu ciągłe rozszerzenie informacji o „Wawel” S.A. w Białymstoku i jej wyrobach, pozyskanie nowych klientów, zwiększenie ilości sprzedaży i kształtowanie korzystniejszego dla Spółki podziału rynku wyrobów oraz tworzenie pozytywnego image.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.