www.eprace.edu.pl » strategia-marketingowa-wawel » Pozycja rynkowa „Wawel” S.A. jako podstawa doboru strategicznego » Analiza mikrootoczenia

Analiza mikrootoczenia

Mikrootoczenie (otoczenie bliższe) składa się z konkretnych organizacji lub grup, które mogą wpływać na przedsiębiorstwo. Otoczenie to jest bardziej złożone i dostarcza więcej informacji niż otoczenie ogólne ponieważ menadżer może rozpoznać czynniki otoczenia szczególnie interesujące organizację. Jest ono również nazywane otoczeniem konkurencyjnym, określa warunki funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa w określonej branży i na danym geograficznie rynku. Cecha otoczenia konkurencyjnego jest to, że miedzy jego elementami a przedsiębiorstwem zachodzi sprężenie zwrotne: podmioty otoczenia konkurencyjnego oddziałują na przedsiębiorstwo, ale też przedsiębiorstwo ma możliwość aktywnego reagowania na te bodźce.

Mikrootoczenie obejmuje56 :

Analiza mikrootoczenia Wawel S.A obejmuje metodę pięciu sił Portera. Porter proponuje analizę sektora działalności przez badanie pięciu czynników kształtujących jego atrakcyjność dla bieżących i przyszłych inwestorów. Czynnikami tymi są57:komentarze

skomentowano: 2018-01-06 15:45:35 przez: 5 sil portera

http://www.rafalszrajnert.pl/model-5-sil-portera/

skomentowano: 2018-01-06 15:45:57 przez: http://www.rafalszrajnert.pl/model-5-sil-portera/

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.