www.eprace.edu.pl » strategia-marketingowa-wawel » Pozycja rynkowa „Wawel” S.A. jako podstawa doboru strategicznego » Dobór strategiczny

Dobór strategiczny

Dobór strategiczny firmy Wawel S.A jest najtrudniejszym elementem analizy przedsiębiorstwa, gdyż poszczególne substrategie powinny być spójne i logiczne ze strategią rozwoju przedsiębiorstwa i jako całością. Podstawowym metodologicznym aspektem takiego doboru strategicznego jest wykorzystanie kreatywności ludzkiej, czyli możliwości twórczego dochodzenia do strategii dzięki umiejętnościom, wyobraźni, twórczej roli, intuicji, doświadczeniu itp. Ma tu więc duże znaczenie stosowanie technik organizatorskich, w tym heurystycznych swobodnych i wymuszonych skojarzeń. Do najważniejszych technik swobodnych skojarzeń zalicza się61:

Na podstawie firmy Wawel S.A zostało przeprowadzone badanie problemu techniką A. Osborna.

Faza przygotowawcza, która obejmuje: problem: zwiększenie sprzedaży batonów; zbieranie i posegregowanie informacji o problemie: (jakość produktu, sprzedaż produktu, promocja i reklama produktu); ustalenie składu osobowego: (wybrani odbiorcy hurtowi, wybrani losowo klienci detaliczni, eksperci z działu zarządzania, inni pracownicy Wawel S.A. , osoby w pełni niezwiązane z problemem); oraz przygotowanie pomieszczenia i środków materialnych do sesji twórczej.

Faza druga obejmuje tworzenie czyli sesja twórcza w skład której wchodzą: rozwiązania ( poprawienie jakości batonów, wprowadzenie sprzedaży batonów w każdym sklepie spożywczym, zmiana opakowania batonów, większa promocja batonów poprzez loga np. naklejki na szybach w sklepach).

Faza trzecia obejmuje ocenę czyli syntezę: ustalenie kryterium oceny: (koszt wprowadzenia pomysłu od bardzo niskiego 0,5 pkt do bardzo wysokiego 3 pkt); możliwości techniczne (od nie sprawiających trudności po niewykonalne); czas wdrożenia pomysłu (od tygodnia do 1 roku); możliwości finansowe (od dobre po niewystrczające)62.

I. Faza przygotowawcza.

  1. Problem: zwiększenie sprzedaży słodyczy

  2. Zebranie i posegregowanie informacji o problemie:

  1. Ustalenie składu osobowego:

  1. Przygotowanie pomieszczenia i środków materialnych do sesji twórczej

II. Faza tworzenia (sesja twórcza)

Rozwiązania:

001 poprawienie jakości batonów

002 wprowadzenie sprzedaży batonów w każdym sklepie spożywczym

003 zmiana opakowania batonów

004 wymienić opakowania foliowego na „złotko”

00 dodatek do każdego sprzedanego batonu w postaci gumy do żucia

007 w punktach sprzedaży sprzedawcy w koszulkach z logo firmy Wawel S.A

008 obniżenie ceny detalicznej produktu

009 promowanie produktu przez hostessy w centrach handlowych i hipermarketach

010 reklama w telewizji

III. Faza oceny (synteza)

1. Ustalenie kryterium oceny:

A. koszt wyprowadzenia pomysłu

B. możliwości techniczne

C. czas wdrożenia tego pomysłu

D. możliwości finansowe

Tab. nr 22. Analiza i ocena zebranych pomysłów według załączonej skali ocen

SYMBOL ROZWIĄZANIA KRYTERIA OCENY WEDŁUG SKALI
 

Koszt wprowadzenia pomysłu

A

Możliwości techniczne

B

Czas wdrożenia pomysłu

C

Możliwości finansowe

D

001 1 3 4 1
002 2 2 4 2
003 1 2 2 2
004 2 2 3 3
005 3 3 3 3
006 3 3 5 3
007 3 4 4 3
008 0,5 1 1 1
009 2 4 4 2
010 0,5 1 1 1

Źródło: opracowanie własne

Faza czwarta: wybór najlepszych rozwiązań

Tab. nr 23. Podsumowanie otrzymanych wyników

SYMBOL ROZWIĄZANIA SUMA PUNKTÓW


001 5
002 8
003 3
004 9
005 5
006 11
007 10
008 6
009 7
010 2,5

Źródło: opracowanie własne

Wnioski z przeprowadzonego badania63:komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.